ONS BEROUN

ONS Beroun

ONS BEROUN

KRÁTCE Z NEDÁVNÉ HISTORIE

Dne 5.11. 2009 se v Berouně konala ustavující schůze za účasti zástupců 7 družstev (Mezouně, Hořovic, Záluží, Otmíč, Zaječova, Komárova a Berouna), dále pak předsedy rozvojové komise ČNS Martina Maršálka a bývalého předsedy ONS Rudolfa Stotky. Bylo rozhodnuto, že z důvodu zájmu všech zúčastněných se na jaře 2010 rozehraje v našem okrese nohejbalová nová soutěž.  Stejně tak bylo zvoleno nové vedení ONS.

 

SOUČASNOST

ONS je již plně funkční spadá svoji kompetencí pod KNS Středočeského kraje a posléze pod ČNS. V současné době je vedení ONS v tomto složení:

 

Předseda (a člen Výkonného výboru) ONS - Miroslav Plecitý, 603 458 644

Místopředseda (a člen Výkonného výboru) ONS - Michal Vlasák, 722 010 321

Revizor ONS - Jaroslav Beck